Informacje o firmie

Naszą działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1995 roku. Jesteśmy firmą usługowo – handlową działającą w branży górnictwa odkrywkowego surowców skalnych. Świadczymy kompleksowe usługi wiertniczo – strzałowe oraz usługi transportowo – spedycyjne. Działalność handlowa opiera się głównie na sprzedaży wysokiej jakości kruszyw mineralnych oraz soli do zimowego utrzymywania dróg (luzem i konfekcjonowanej). Nasza oferta skierowana jest zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych.

Historia firmy:

 • rok 1995 – powstaje firma MJM Grupa Doradczo – Inwestycyjna s.c.,
 • rok 1998 – przekształcenie MJM Grupy Doradczo – Inwestycyjnej s.c. w spółkę prawa handlowego Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o.,
 • rok 1999 – zakup pierwszej wiertnicy i rozpoczęcie działalności usługowej w branży górnictwa skalnego,
 • rok 2000 – podpisanie umowy z PKN Orlen S.A. na dystrybucję asfaltów, zakup złoża bazaltu Lubień,
 • rok 2001 – uruchomienie kopalni na złożu Lubień,
 • rok 2002 – sprzedaż 49% udziałów w Kopalni Bazaltu Lubień firmie Lafarge Kruszywa,
 • rok 2003 – podpisanie umowy z KGHM S.A. na dystrybucję soli do zimowego utrzymywania dróg,
 • rok 2004 – utworzenie działu logistycznego – specjalistyczny transport kruszyw i sprzętu ciężkiego, sprzedaż pozostałych udziałów w  Kopalni Bazaltu Lubień firmie LAFARGE KRUSZYWA, uruchomienie i sprzedaż kopalni kruszywa naturalnego GOŁACZÓW,
 • rok 2007 – podpisanie umowy ze Spółką Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o. na świadczenie usług górniczych (największa pod względem wydobycia kopalnia kruszyw łamanych w Polsce).
 • lata 2005 – 2010 – dynamiczny rozwój sfery usług górniczych,
 • rok 2010 – rozpoczęcie działalności zdywersyfikowanej w branży deweloperskiej; nawiązanie współpracy z firmą Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Priorytetem działania spółki jest spełnianie oczekiwań przedsiębiorstw górniczych (kopalni odkrywkowych) zajmujących się eksploatacją złóż mineralnych oraz dostarczanie kruszyw mineralnych zgodnie z wymogami i potrzebami dotychczasowych oraz nowych odbiorców na terenie całego kraju.

W celu sprostania potrzebom klientów spółka inwestuje w rozbudowę firmy oraz unowocześnianie maszyn, wprowadzając rozwiązania innowacyjne i nowoczesne.

Zapraszamy do współpracy.