Biologiczna oczyszczalnia ścieków – Biotec™

Kompaktowa biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych przeznaczona jest do instalacji jako indywidualny system oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe) oraz wszędzie tam, gdzie odprowadzanie ścieków do kanalizacji jest niemożliwe albo ekonomicznie nieuzasadnione.

Estetyka – oczyszczalnia zajmuje niewiele miejsca (np. w ogrodzie), pokrywa w kolorze zielonym idealnie komponuje się z otaczającą roślinnością lub trawnikiem.

Ekonomiczność – kompaktowa oczyszczalnia Biotec™ jest łatwa w transporcie i montażu, nie wymaga ciężkiego sprzętu do posadowienia w wykopie. Praca oczyszczalni jest bezgłośna, nie generuje uciążliwych zapachów, a ponadto wymaga minimum czynności serwisowych (usuwanie osadów raz na pół roku). Zużycie energii elektrycznej przez Biotec™ P6 równe jest 1,3 kWh/d.

Bezpieczeństwo i higienaoczyszczalnie Biotec™ spełniają normę PN EN-12566-3 (obowiązująca norma zharmonizowana dla małych oczyszczalni ścieków) oraz posiadają znak CE.

Trwałość – zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), tworzywa mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych, a co najważniejsze – wodoszczelnego.

Katalog produktów do pobrania
BioTec – oczyszczalnia ścieków

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.