Nawiązanie współpracy z firmą Kingspan Environmental Sp. z o.o.

opublikowane: 2 listopada 2010

Od dnia 25 października 2010r. jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem towarów spółki Kingspan Environmental Sp. z o. o. (wcześniej Titan Eko Sp. z o.o.) będącej największym producentem w Europie wyrobów z polietylenu.

Firma w swojej bogatej ofercie posiada m.in. zbiorniki do magazynowania oleju opałowego i napędowego, biopaliw, substancji chemicznych, selektywnej zbiórki odpadów, AdBlue®, a także kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania wody deszczowej i oczyszczania ścieków.

Zobacz: Pełna oferta produktów

Jeśli mają Państwo więcej pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem: