Certyfikaty, dyplomy i referencje

Referencje od firmy Elfeko S.A.

Firma Elfeko S.A. z siedzibą w Gdyni […] poświadcza, że firma PKM Sp. z o.o. [..] była dostawcą następujących zbiorników na olej napędowy:

  • dwupłaszczowy zbiornik typu FuelMaster o pojemności 5000l z możliwością kontroli wydawanego paliwa (wielodostęp dla 120 użytkowników) wraz z oprogramowaniem komputerowym,
  • dwupłaszczowy zbiornik typu FuelMaster o pojemności 5000l z licznikiem cyfrowym,
  • mobilny zbiornik TruckMaster o pojemności 420l z układem dystrybucyjnym

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne zatwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

 

Referencje od firmy Bifinger Berger Budownictwo

Bifinger Berger Budownictwo S.A. informuje, że w roku 2012 firma Polskie Kruszywa Mineralne sp. z o.o. […] była dostawcą kruszyw amfibolitowych przeznaczonych do produkcji mas bitumicznych, w ilości 6192 ton o wartości 600 000 zł brutto.

Kruszywa te dostarczane były z należytą starannością, zgodnie z ustalonymi terminami oraz zachowaniem odpowiednich parametrów fizyko-mechanicznych.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

 

Referencje od firmy Mikrosil Polska Sp. z o.o.

Firma Mikrosil Polska Sp. z o.o. z siedzibą Inowłodzu poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. […] była dostawcą dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy typu FuelMaster o pojemności 5000l z licznikiem cyfrowym.

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne zatwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

Referencje od Miasta i Gminy Krotoszyn

Niniejszym zaświadczam, że firma Polskie Kruszywa Mineralne […] była dostawcą mieszanki granitowej wraz z wbudowaniem w ilości 3053 tony za cenę 214 045,83 zł brutto na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Firma wywiązała się należycie z umowy, towar był dostarczany w terminie oraz odpowiadał specyfikacji jaka była zawarta w przetargu.

Referencje od D.M.D. Sp. jawna D.Malicki, M.Malicki

Firma D.M.D. Sp. jawna D.Malicki, M.Malicki z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. […] była dostawcą mobilnego zbiornika na olej napędowy typu TruckMaster 900l z dystrybutorem paliwa.

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne zatwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

Zakłady Metalowe „SIWEK”

Firma Zakłady Metalowe „SIWEK” z siedzibą w Biestrzykowie poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. […] była dostawcą dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy typu FuelMaster o pojemności 5000l z licznikiem cyfrowym.

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne zatwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

Uniwersytet Rzeszowski

Referencje dla PKM sp. z o.o. od Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet Rzeszowski […] poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne sp. z o.o. […] była dostawcą pojemników na piasek i sól w sezonie zimowym 2011/2012r.
Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

P.H.U. „KLAUDIA”

Referencje dla PKM Sp. z o.o. od firmy PHU "KLAUDIA"Firma P.H.U. „KLAUDIA” Iwona Markisz z siedzibą w Starym Wielisławie poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. […] była dostawcą dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy typu FuelMaster o pojemności 5000l z licznikiem cyfrowym oraz mobilnego zbiornika na olej napędowy typu TruckMaster o pojemności 900l z dystrybutorem paliwa.

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne zatwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu.

Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością i zgodnie z ustalonym terminem, spełniając w pełni nasze oczekiwania.

Dostawca jest partnerem godnym zaufania, którego możemy polecić innym kontrahentom.

PPHU Wędlindrobex

Firma P.P.H.U. Wędlindrobex Marcin Świeboda z siedzibą w Bolesławcu poświadcza, że firma Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. [..] była dostawcą dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy typu FuelMaster o pojemności 9000l wraz z wielodostępem na PIN’y i oprogramowaniem komputerowym.

Proponowane przez firmę zbiorniki posiadają wszelkie niezbędne potwierdzenia UDT i pozytywne opinie p.poż oraz Instytutu Ochrony Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość produktu. […]

Referencje od firmy Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Na życzenie firmy Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. zgodziliśmy się przedstawić opinię firmy Atlas Copco Polska Sp. z o.o. na temat wzajemnej współpracy w dziedzinie wiertnictwa.
Wzajemne kontakty handlowe rozpoczęły się w roku 1997 próbami wprowadzenia nowych technologii wiertniczych w Polsce. Rezultatem zaangażowania firmy Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. było wprowadzenie technologii wiercenia w systemie młotka górnego oraz systemu COPROD w latach 1997-2000. Współpracę kontynuowaliśmy organizując wspólnie testy wiercenia […]Certyfikaty, dyplomy, referencje – do pobrania (PDF)