Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi. Dotyczy to głównie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym np. wyciekami z pojazdów samochodowych lub przypadkowym rozlaniem. Separatory są zgodne z normą PN EN 858.

Ekologiczność – separatory substancji ropopochodnych Kingspan Environmental, instalowane w systemach kanalizacji deszczowej, chronią wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami olejowymi oraz innymi substancjami ropopochodnymi.

Łatwość eksploatacji – kompaktowa budowa separatorów ułatwia użytkowanie (dostęp do poszczególnych sekcji w obrębie jednego włazu) oraz ogranicza do minimum zakres prac budowlano-montażowych.

Trwałość – zbiorniki wykonane są z mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych tworzywa. Zbiorniki mniejsze są z polietylenu, zbiorniki większej pojemności z żywic polietylowych.

Oferta Kingspan Environmental obejmuje separatory w pełni retencyjne (oczyszczające pełny przepływ) oraz separatory z by-passem, produkowane w klasie I lub II, w oparciu o wydajność w standardowych warunkach testowych. Dostępne są separatory w pełni retencyjne o przepływie nominalnym do 200 l/s oraz separatory z by-passem do 130 l/s.
Separatory o nominalnym przepływie do 6 l/s (klasa I i II) wykonane są z PE, pozostałe zbiorniki separatorów wykonane są z GRP.

Katalog produktów do pobrania
Separatory substancji ropopochodnych

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.