Usługi makroniwelacji i mikroniwelacji

Spółka PKM od 1999 roku świadczy usługi kompleksowych robót wiertniczo-strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych i posiada uprawnienia do prac na obiektach cywilnych, w zakresie makro i mikro niwelacji, wyburzeń, rozbiórek i karczowania pni.

Posiadamy cztery wiertnice produkcji Atlas Copco, trzy koparki gąsienicowe Case – wyposażone w młoty hydrauliczne. Paleta posiadanego sprzętu wiertniczego pozwala nam na wykonywanie otworów wiertniczych w zakresach średnic: od 35 do 115 mm. Mogą to być otwory strzałowe, jak również pod różnego rodzaju kotwy lub stabilizację.

Chcielibyśmy polecić nasze usługi przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz ogólnobudowlanych, do wykonania których niezbędne są prace wiertnicze, wiertniczo-strzałowe lub niwelacje przy użyciu koparki z młotem hydraulicznym, w szczególności:

  • makroniwelacja i mikroniwelacja terenu
  • kotwienie zboczy, skarp, nasypów
  • strzelania rozluzowujące
  • odspajanie skał, kruszenie głazów, kamieni
  • kruszenie fundamentów
  • wiercenie i strzelanie eksploatacyjne
  • kruszenie materiałami pęczniejącymi

Do Państwa dyspozycji w kwestii usług pozostają nasi pracownicy w osobach:

  • Lech Rajca – Członek Zarządu – tel. 602-528-980,
    email: lech@pkm.com.pl,