Przepływomierze


Wersja standardowa z licznikiem analogowym:

 • Licznik dwu-funkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).
 • Wskazanie ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 2%).

Wersja z licznikiem cyfrowym:

 • Licznik dwu-funkcyjny (ilość bieżąca i całkowita).
 • Większa dokładność wskazania ilości wydanego paliwa (przy dopuszczalnym odchyleniu +/- 1%).
 • Opcjonalnie jest możliwość zainstalowania wersji bez wyświetlacza, posiadającej wyjście sygnału do podłączeniach innych urządzeń i rozbudowy systemu.

BFM05000DG/ZP i BFM09000DG/ZP
– dystrybutor z legalizacją Głównego Urzędu Miar

 • zespół dystrybucyjny, posiadający wstępną legalizację Głównego Urzędu Miar,
 • pompa (380V) o wydajności max. 40l/min., (opcjonalnie 80l/min.),
 • przepływomierz elektroniczny z wyświetlaczem (wskazuje ilość i wartość wydanego paliwa),
 • możliwość podłączenia do systemu kasowo-rozliczeniowego,
 • włącznik/wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.

BFM03500DG/MU, BFM05000DG/MU i BFM09000DG/MU
– opcja zabezpieczeń kodowych dla max. 120 użytkowników


Wyposażenie:

 • przepływomierz cyfrowy (bez legalizacji GUM – dopuszczalne odchylenie +/- 1%),
 • pompa (230V) o wydajności max. 72l/min.,
 • mikroprocesorowy układ sterujący umożliwiający rejestrację ilości wydanego paliwa dla każdego indywidualnie, każdy użytkownik posiada własny kod PIN,
 • wyjście RS 485 do drukarki lub komputera.

Wyposażenie opcjonalne:

 • oprogramowanie komputerowe umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów rozchodu paliwa; dane mogą być przenoszone do komputera za pomocą kluczyka elektronicznego lub stałego połączenia przewodem,
 • elektroniczne kluczyki kodowe użytkowników (alternatywa dla kodów PIN),
 • stałe przyłącze do komputera, zapewniające automatyczne przenoszenie danych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.