Ważne informacje


Zalety przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego FuelMaster® marki Titan:

 • eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia paliwa w kanistrach,
 • eliminacja dodatkowych kosztów zakupu paliwa, takich jak czas i koszt dojazdu do stacji,
 • ograniczenie kosztów operacyjnych, mniej faktur za paliwo,
 • możliwość hurtowego zakupu paliwa (niższe ceny),
 • wyższa jakość oleju napędowego poprzez wybór sprawdzonego dostawcy,
 • pełna kontrola ilości zatankowanego paliwa do pojazdów,
 • stały zapas oleju napędowego i niezależność od stacji paliw,
 • możliwość wyboru wielu opcji wyposażenia,
 • umożliwia przechowywanie paliwa na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od budynków,
 • prosta obsługa gwarantuje łatwą i bezpieczną eksploatację,
 • doskonała ochrona przed przeciekiem i wydostawa niem się zapachu oleju na zewnątrz dzięki zastosowa niu dwupłaszczowej konstrukcji,
 • odporność na uszkodzenia mechaniczne dzięki sztywnej, wzmocnionej konstrukcji płaszcza zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego,
 • łatwość utrzymania czystości i porządku w miejscu tankowania pojazdu,
 • wysoka odporność na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury dzięki zastosowaniu najwyższej jakości polietylenu i nowoczesnej technologii produkcji,
 • odporność na promieniowanie słoneczne oraz UV,
 • ochrona przed dostępem osób niepowołanych dzięki zastosowaniu zamykanej nadbudowy chroniącej dys trybutor i króciec wlewowy,
 • estetyczny kształt i kolor sprawią, że FuelMaster® nie będzie stanowił nieprzyjemnego elementu w Twoim otoczeniu,
 • łatwość transportu urządzenia przy pomocy, np. wóz ka widłowego lub dźwigu,
 • trwały – nie koroduje, nie blaknie,
 • nie wyma ga szczególnych zabiegów konserwacyjnych,
 • bogate wyposażenie standardowe zapewniające bezpieczeństwo i funkcjonalność,
 • certyfi kat OFCERT, pozytywna opinia p. poż. i IOŚ., zatwierdzenie typu UDT,
 • certyfi kat jakości BS EN ISO 9001:2008, nr FM 57348,
 • gwarancja na szczelność urządzenia 10 lat, na wyposażenie 2 lata*.

* Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.
Miejsce ustawienia urządzenia FuelMaster®
Wybierając miejsce ustawienia przenośnego urządzenia
dozującego do oleju napędowego należy
przestrzegać następujących zaleceń:

 • zachować odległość co najmniej 15m od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej,
 • zachować odległość co najmniej 10m od lasu,
 • zachować odległość co najmniej 5m od innych obiektów budowlanych oraz granic działki, dróg, ujęć wody,
 • nie ustawiać w budynkach, na chodnikach,ani w miejscach otoczonych ze wszystkich stron budynkami,
 • urządzenie powinno być posadowione na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego.

Więcej informacji na temat ustawienia i eksploatacji zawarte jest w dokumentacji załączonej do urządzenia.


W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.