Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

 • dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230V) o wydajności max. 72l/min. (3500, 5000 i 9000 litrów), lub 56l/min. (dla pojemności 1200 i 2500 litrów),
 • przepływomierz analogowy z dwu-funkcyjnym wyświetlaczem (ilość całkowita i bieżąca) z funkcją kalibracji (korygowanie dokładności w zakresie +/- 2%),
 • zamykana na klucz obudowa zapewnia ochronę dystrybutora i przyłączy przed złymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,
 • bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (Watchman Sonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. System składa się z ultradźwiękowej sondy poziomu, sondy przecieku i nadajnika umiejscowionych w urządzeniu FuelMaster®. Nadajnik wysyła sygnał radiowy do bezprzewodowego odbiornika umieszczonego w dowolnym gniazdku 230V w odległości do 200 m od urządzenia. Na wyświetlaczu odbiornika pokazuje się aktualny poziom oleju (w skali 10-stopniowej) i informacja o ewentualnym przecieku,
 • elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciw-zwrotnym i filtrem siatkowym,
 • nalewak automatyczny, samo-zamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 4m w urządzeniach o pojemności 1200 i 2500 litrów lub 6m w zbiornikach o pojemności 3500, 5000 i 9000 litrów,
 • zaczep do podwieszania zwiniętego przewodu dystrybucyjnego w urządzeniach o pojemnościach 1200 i 2500 litrów,
 • zamykany właz dostępowy 16” (w płaszczu zewnętrznym) w zbiornikach 3500, 5000 i 9000 litrów,
 • króciec wlewowy 2”, do napełniania urządzenia, w urządzeniach o pojemności 3500, 5000 i 9000 litrów, linia napełniająca z eurozłączem 2”, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill- Stop),
 • pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wewnętrznym) o średnicy 4”,
 • odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym,
 • przyłącze uziemienia,
 • czujnik poziomu i przecieku

Wyposażenie opcjonalne:

 • Tuff Master – metalowa rama ochronna,
 • opcje przepływomierzy,
 • przewód dystrybucyjny do 12m,
 • oświetlenie obudowy dystrybutora,
 • zwijadło z hamulcem o długości przewodu dystrybucyjnego 10m,
 • pompa o maksymalnej wydajności 100l/min,
 • filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne,
 • wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.